Suunakood Letlhakane (Orapa)Linn või piirkond:Letlhakane (Orapa)

Suunakood:

29     (+267 29)

Riik:

Botswana

Telefoninumbri kalkulaator

Suunakood Letlhakane (Orapa)


Letlhakane (Orapa) suunakood on 29. FFiktiivse telefoninumbri 7772429 ja suunakoodi 29 jaoks tuleb valida number 29 7772429. Letlhakane (Orapa) asub Botswana.

Suunakoodi prefiks seob abonendi telefoninumbri kindla asukohaga. Lisaks suunakoodile on olemas ka muud tüüpi prefiksid: Rahvusvahelised riikide eesliited, mobiiliteenuse pakkujate eesliited ja mitmesuguste teenuste eesliited. Neid kombineeritakse mitmetel otstarvetel. Kui helistatakse ühest riigist teise ja kõne vastuvõtjal on lauatelefon, siis ühendatakse riigi eesliide suunanumbri ja abonendi numbriga. Fiktiivse telefoninumbri 7772429, suunakoodi 29 (Letlhakane (Orapa)) ja Riigi suunakood 00267 jaoks tuleb valida number 00267 29 7772429. Kui helistatakse mobiilsideseadmesse, ühendatakse Riigi suunakood mobiiliteenuse pakkuja eesliite ja abonendi numbriga. Kui helistatakse samas riigis asuvale abonendile, saab selle riigi koodi välja jätta. Riigisiseste kõnede korral ühelt lauatelefonilt teisele võib paljudes riikides suunakoodi ära jätta, kui mõlemal abonendil on sama suunanumber. Riikides, kus tellijatel on pärast teise asukohta või linna kolimist võimalik säilitada sama telefoninumber, tuleb loomulikult valida ka suunakood - antud juhul 29.

Nii riigi kui ka suunakoodi prefiksil on enne tegelikku prefiksit üks või mitu numbrit. Need numbrid näitavad telefonijaamale, et järgmised numbrid on suunanumber või Riigi suunakood, mitte tegelik telefoninumber. Suunakoodide puhul on see tavaliselt null. Riigi suunakood puhul järgivad Lääne-Euroopa riigid ning enamik Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Lähis-Ida riike ITU soovitust kasutada kahte nulli. Mõned riigid ei järgi seda soovitust: Näiteks Põhja-Ameerika numeratsiooniskeemis osalevad riigid kasutavad numbrit 011 ja Jaapan kasutab numbrit 010.

Teenuste eesliidete kaudu juurdepääsetavate teenuste eest võivad tasuda mitte ainult telekommunikatsiooniettevõtted, vaid ka neid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Seetõttu pakuvad mitmed kahtlased ettevõtted teenuseid, millest on vähe kasu, kuid millega kaasnevad kõrged tasud. Kasumi edasiseks suurendamiseks üritavad sellised teenused helistajaid võimalikult kaua liinil kinni hoida. Järelevalveasutused võtavad selliste pakkujate vastu korrapäraselt meetmeid, kuid sellele ei saa alati kindel olla. Lisaks erinumbritele, mida saab nende eesliidete abil tuvastada, on ka kiirvalimisnumbreid. Kõige tuntumad on hädaabinumber 112 Euroopas ja 911 Põhja-Ameerikas. Neid numbreid saab kasutada üleriigiliselt ja nad ei vaja eesliiteid, st Riigi suunakood +267 (00267) ega suunakoodi 29 (Letlhakane (Orapa)).

Üldjuhul edastatakse helistaja telefoninumber kõne saajale ja kuvatakse ekraanil. Ehkki on võimalik omaenda telefoninumbri varjamine, mis on andmekaitse mõttes mõistlik, ei tohiks tulla üllatusena, kui inimene, kellele helistate, teie kõnet vastu ei võta. Paljud inimesed tahavad teada saada, kes neile helistab ega võta anonüümseid kõnesid vastu.

Kui te ei asu Botswana ja soovite helistada inimesele Letlhakane (Orapa), peate lisaks suunakoodile lisama ka Riigi suunakood. Botswana Riigi suunakood on +267 (00267), seega kui olete Eesti ja soovite helistada inimesele Letlhakane (Orapa), peate selle inimese telefoninumbri ette lisama eesliite +267 29. Sellisel juhul jäetakse välja suunanumbri ees olev null. Fiktiivse telefoninumbri 7772429, suunakoodi 29 (Letlhakane (Orapa)) ja Riigi suunakood 00267 jaoks tuleb valida number 00267 29 7772429.