Suunakood Feira de Santana, AlagoinhasLinn või piirkond:Feira de Santana, Alagoinhas

Suunakood:

75     (+55 75)

Riik:

Brasiilia

Telefoninumbri kalkulaator

Suunakood Feira de Santana, Alagoinhas


Feira de Santana, Alagoinhas suunakood on 75. FFiktiivse telefoninumbri 4443949 ja suunakoodi 75 jaoks tuleb valida number 75 4443949. Feira de Santana, Alagoinhas asub Brasiilia.

Suunakoodi prefiks seob abonendi telefoninumbri kindla asukohaga. Lisaks suunakoodile on olemas ka muud tüüpi prefiksid: Rahvusvahelised riikide eesliited, mobiiliteenuse pakkujate eesliited ja mitmesuguste teenuste eesliited. Neid kombineeritakse mitmetel otstarvetel. Kui helistatakse ühest riigist teise ja kõne vastuvõtjal on lauatelefon, siis ühendatakse riigi eesliide suunanumbri ja abonendi numbriga. Fiktiivse telefoninumbri 4443949, suunakoodi 75 (Feira de Santana, Alagoinhas) ja Riigi suunakood 0055 jaoks tuleb valida number 0055 75 4443949. Kui helistatakse mobiilsideseadmesse, ühendatakse Riigi suunakood mobiiliteenuse pakkuja eesliite ja abonendi numbriga. Kui helistatakse samas riigis asuvale abonendile, saab selle riigi koodi välja jätta. Riigisiseste kõnede korral ühelt lauatelefonilt teisele võib paljudes riikides suunakoodi ära jätta, kui mõlemal abonendil on sama suunanumber. Riikides, kus tellijatel on pärast teise asukohta või linna kolimist võimalik säilitada sama telefoninumber, tuleb loomulikult valida ka suunakood - antud juhul 75.

Nii riigi kui ka suunakoodi prefiksil on enne tegelikku prefiksit üks või mitu numbrit. Need numbrid näitavad telefonijaamale, et järgmised numbrid on suunanumber või Riigi suunakood, mitte tegelik telefoninumber. Suunakoodide puhul on see tavaliselt null. Riigi suunakood puhul järgivad Lääne-Euroopa riigid ning enamik Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Lähis-Ida riike ITU soovitust kasutada kahte nulli. Mõned riigid ei järgi seda soovitust: Näiteks Põhja-Ameerika numeratsiooniskeemis osalevad riigid kasutavad numbrit 011 ja Jaapan kasutab numbrit 010.

Teenuste eesliidete kaudu juurdepääsetavate teenuste eest võivad tasuda mitte ainult telekommunikatsiooniettevõtted, vaid ka neid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Seetõttu pakuvad mitmed kahtlased ettevõtted teenuseid, millest on vähe kasu, kuid millega kaasnevad kõrged tasud. Kasumi edasiseks suurendamiseks üritavad sellised teenused helistajaid võimalikult kaua liinil kinni hoida. Järelevalveasutused võtavad selliste pakkujate vastu korrapäraselt meetmeid, kuid sellele ei saa alati kindel olla. Lisaks erinumbritele, mida saab nende eesliidete abil tuvastada, on ka kiirvalimisnumbreid. Kõige tuntumad on hädaabinumber 112 Euroopas ja 911 Põhja-Ameerikas. Neid numbreid saab kasutada üleriigiliselt ja nad ei vaja eesliiteid, st Riigi suunakood +55 (0055) ega suunakoodi 75 (Feira de Santana, Alagoinhas).

Üldjuhul edastatakse helistaja telefoninumber kõne saajale ja kuvatakse ekraanil. Ehkki on võimalik omaenda telefoninumbri varjamine, mis on andmekaitse mõttes mõistlik, ei tohiks tulla üllatusena, kui inimene, kellele helistate, teie kõnet vastu ei võta. Paljud inimesed tahavad teada saada, kes neile helistab ega võta anonüümseid kõnesid vastu.

Kui te ei asu Brasiilia ja soovite helistada inimesele Feira de Santana, Alagoinhas, peate lisaks suunakoodile lisama ka Riigi suunakood. Brasiilia Riigi suunakood on +55 (0055), seega kui olete Eesti ja soovite helistada inimesele Feira de Santana, Alagoinhas, peate selle inimese telefoninumbri ette lisama eesliite +55 75. Sellisel juhul jäetakse välja suunanumbri ees olev null. Fiktiivse telefoninumbri 4443949, suunakoodi 75 (Feira de Santana, Alagoinhas) ja Riigi suunakood 0055 jaoks tuleb valida number 0055 75 4443949.